104/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -09- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

104/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. -09- καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

104

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο