105/2019 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης 60,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Τ.Κ. Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

105/2019 – Εκ νέου κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης 60,00 στρ. στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ-ΑΥΛΑΙΜΟΝΑΣ», Τ.Κ. Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

105