109/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

109/2018 – Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΟΥΜΑΣΙΑ», Τοπικής Κοινότητας Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

109

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο