121/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκτασης 48,924 στρεμμάτων, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

121/2020 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ»,έκτασης 48,924 στρεμμάτων, Κοινότητας Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

121_2020