12/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019»

12/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια τροφής για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο «Προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς έτους 2019»

12