12/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων αγώνων για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

12/2020 – Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019 για την διενέργεια προμήθειας ηλεκτρονικού πίνακα αποτελεσμάτων αγώνων για τις ανάγκες του Δήμου Πρέβεζας

12