124/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας – Έτους 2018»

124/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια φρέσκου γάλακτος για εργαζομένους του Δήμου Πρέβεζας – Έτους 2018»

124

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο