139/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα Δήμου Πρέβεζας έτους 2018

139/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια λιπαντικών για τα οχήματα και μηχανήματα Δήμου Πρέβεζας έτους 2018

139

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο