146/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019» και πρακτικού Νο 2 «Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019»

146/2018 – Έγκριση πρακτικού Νο 1 Αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019» και πρακτικού Νο 2 «Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού που αφορά στην «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πρέβεζας 2018-2019»

146

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο