149/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικ. Έτους 202 1 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

149/2021 Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων οικ. Έτους 202 1 της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας & ενημέρωσης Πρέβεζας

149