15/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» τεμ.132 Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

15/2020 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΣΧΟΛΙΚΟ» τεμ.132 Κοινότητας Ν.Σαμψούντας, Δημ.Εν. Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

15