15/2021 Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

15/2021 Έγκριση μετακίνησης αντιδημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας

15