15/2022 Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Πρέβεζας έτους 2021

15/2022 Έγκριση πρακτικού Ν.2 (Αξιολόγηση Δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας υπαλλήλων Δήμου Πρέβεζας έτους 2021

15