152/2021 Προσθήκη μέλους στην επιτροπή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

152/2021 Προσθήκη μέλους στην επιτροπή ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 1ΟΥ ΓΕ.Λ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ»

152