153/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177A» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

153/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177A» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

153