155/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

155/2021 Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 185» Κοινότητας Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

155