156/2021 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄», έκτασης 82,050 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

156/2021 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α΄», έκτασης 82,050 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας.

156