163/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σημαιών ( ελληνικών , με σήμα του ΔΗΜΟΥ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , ελληνικές με κοντάρι )

163/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια σημαιών ( ελληνικών , με σήμα του ΔΗΜΟΥ και ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ , ελληνικές με κοντάρι )

163

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο