165/2021 Έγκριση της αρ.10/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

165/2021 Έγκριση της αρ.10/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την παραχώρηση τμήματος οικοπέδου σε κοινή χρήση.

165