166/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Κοινότητας Μιχαλιτσίου, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

166/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Κοινότητας Μιχαλιτσίου, Δημ. Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

166