173/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας

173/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ Στεφάνης, Δήμου Πρέβεζας

173

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο