176/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ¨, Τ.Κ. Μύτικα

176/2018 – Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης, στη θέση ¨ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ¨, Τ.Κ. Μύτικα

176

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο