182/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

182/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ» Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

182

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο