185/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τ.Κ Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

185/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΑΡΜΠΑ» Τ.Κ Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

185

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο