193/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντηρηση και επισκευη του ηλεκτρονικου εξοπλισμου του Δήμου Πρέβεζας

193/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για συντηρηση και επισκευη του ηλεκτρονικου εξοπλισμου του Δήμου Πρέβεζας

193

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο