194/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φόρο δωρεάς από Ευθυμίου Ευάγγελο από ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ.

194/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για φόρο δωρεάς από Ευθυμίου Ευάγγελο από ΔΟΥ ΑΡΤΑΣ.

194

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο