198/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υαλοπινάκων για 1ο και 4ο παιδικό σταθμό Δήμου Πρέβεζας

198/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για προμήθεια υαλοπινάκων για 1ο και 4ο παιδικό σταθμό Δήμου Πρέβεζας

198

Δημοσιεύστε ένα σχόλιο