212/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Πρέβεζας για το 2018»

212/2018 – Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς διαγωνισμού για την «Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δ.Πρέβεζας για το 2018»

212