21/2021 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

21/2021 Έγκριση πρακτικού-2 της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Σ019 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ»

21