217/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμοτητας δρόμου προς παραλία Αρτολιθια»

217/2018 – Απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος του έργου με τίτλο «κατεπείγουσα αποκατάσταση προσβασιμοτητας δρόμου προς παραλία Αρτολιθια»

217