218/2021 Έγκριση διαγραφής ποσών μισθωμάτων λόγω θανάτου

218/2021 Έγκριση διαγραφής ποσών μισθωμάτων λόγω θανάτου

218