219/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, με τα υποέργα : υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και υποέργο 2 με τίτλο «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

219/2022 Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του Δήμου Πρέβεζας» στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» – 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ XΙΙ, με τα υποέργα : υποέργο 1 με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού σίτισης και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς» και υποέργο 2 με τίτλο «Υπηρεσίες στείρωσης αδέσποτων ζώων συντροφιάς»

219