220/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

220/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 2 εξέτασης οικονομικών προσφορών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

220