220/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183» Κοινότητας Στεφάνης, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

220/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 183» Κοινότητας Στεφάνης, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

220