221/2018 – Κατάρτιση όρων εκ νεουεκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Β’», έκτασης 17,35 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

221/2018 – Κατάρτιση όρων εκ νεουεκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Β’», έκτασης 17,35 στρ., Δημοτικής Κοινότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

221