222/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186» Κοινότητας Στεφάνης, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

222/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 186» Κοινότητας Στεφάνης, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

222