222/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» Τ.Κ. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

222/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΥΛΑ» Τ.Κ. Ριζών, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας

222