223/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α’», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

223/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Α’», Δημοτικής Κοινότητας Λούρου, Δημ .Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

223