223/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Β΄», Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

223/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΠΑΡΑΛΕΙΒΑΔΟΣ Β΄», Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

223