224/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης ΣΧΟΛΙΚΟ, Κοινότητας Χειμαδιού , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας..

224/2021 Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης ΣΧΟΛΙΚΟ, Κοινότητας Χειμαδιού , Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου , Δήμου Πρέβεζας..

224