224/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Β» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

224/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΦΡΑΞΙΑΣ Β» στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας

224