225/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184 Τ.Κ Στεφάνης, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

225/2018 – Κατακύρωση δημοπρασίας για εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 184 Τ.Κ Στεφάνης, Δ.Ε Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

225