225/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ- ΤΕΜ.182» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

225/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ- ΤΕΜ.182» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

225