226/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

226/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ 177Β» Τ.Κ. Στεφάνης, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας

226