227/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης υπ΄ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ» Τ.Κ. Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

227/2022 Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης υπ΄ αριθ. 354 αγροτεμαχίου στη θέση «ΚΑΠΕΤΑΝ ΔΗΜΟΥ» Τ.Κ. Μύτικα, Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας

227