228/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.006733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους Δημότες» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια

228/2022 Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019, στον Κ.Α.Ε. 02.006733.000 με τίτλο «Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε απόρους Δημότες» για την καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορη οικογένεια

228