229/2022 Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 108.000,00 ευρώ για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δημοτική Ενότητα Λούρου» καθώς και ποσού 36.960,06 Ευρώ για την Υπηρεσία ‘‘Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα των γηπέδων του Δήμου’’ με ΚΑ 02.61.7331.220 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

229/2022 Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 108.000,00 ευρώ για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Δημοτική Ενότητα Λούρου» καθώς και ποσού 36.960,06 Ευρώ για την Υπηρεσία ‘‘Συντήρηση συνθετικού χλοοτάπητα των γηπέδων του Δήμου’’ με ΚΑ 02.61.7331.220 ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

229