230/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

230/2021 Έγκριση πρακτικού Νο 1 εξέτασης δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

230