231/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

231/2019 – Έγκριση πρακτικού Νο 3 εξέτασης δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών του Δήμου Πρέβεζας

231