232/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια μπαταριών – ανταλλακτικών και επισκευή στα ηλεκτροκίνητα εκπαιδευτικά αυτοκινητάκια και παιδικά ποδήλατα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Πρέβεζας)

232/2018 – Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (προμήθεια μπαταριών – ανταλλακτικών και επισκευή στα ηλεκτροκίνητα εκπαιδευτικά αυτοκινητάκια και παιδικά ποδήλατα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής Δήμου Πρέβεζας)

232